Gouden priesterjubileum voor EH Jef Lemmens in Vlijtingen – Het Belang van Limburg

© Miet Debay
© Miet Debay
© Miet Debay
© Miet Debay
© Miet Debay
© Miet Debay
© Miet Debay
© Miet Debay
© Miet Debay
In het eerste weekend van juli werd EH Jef Lemmens in enkele parochiekerken van de federatie Vlijtingen gevierd voor zijn gouden priesterjubileum. Achteraf werd er telkens een receptie georganiseerd. Op zondag kwam zijn familie meevieren in Vlijtingen.
Vijfitg jaar priester, een halve eeuw in dienst van de kerk, is niet niks. Het begon allemaal voor EH Jef Lemmens op 1 juli 1972 in Hasselt, meer bepaald in Runkst, waar hij tot priester werd gewijd en hij werd meteen hulppriester in Zussen, dat eigenlijk een soort stagejaar voor hem was.In 1973 werd hij medepastoor in Val-Meer of in de volksmond kapelaan, om zeven jaar later pastoor te worden in Teuven en nog iets later ook in de andere parochies van Voeren en hij werd er in 1988 deken.Op een dag – ergens eind april – in 2005 kreeg hij een telefoontje van de bisschop met een belangrijke boodschap voor hem, nl. hij werd officieel aangesteld tot deken van het dekenaat Vlijtingen-Voeren en zo verhuisde hij naar Vlijtingen.In 2020 werden de drie dekenaten van Bilzen, Tongeren en Vlijtingen-Voeren ondergebracht in het dekenaat Tongeren met deken Reynders aan het hoofd en kreeg hij de titel van eredeken. Maar door zijn parochianen wordt hij nog steeds aangesproken met ‘meneer de deken’.Voor al dat moois en de rijke geschiedenis van 50 jaar priester zijn en engagement voor de gemeenschap werd er afgelopen weekend ruim dank gezegd in een aantal vieringen in de federatie. Voorts zal in de maand juli ook in de andere kerken van de federatie gebeden worden voor roepingen en gedankt worden voor het 50-jarig priesterjubileum van EH Jef Lemmens.En ‘deken’ Jef heeft alvast genoten van de vieringen én de gezellige babbeltjes en de vele felicitaties achteraf op de receptie. Zijn parochianen hopen dan ook dat ze nog lang op hem een beroep mogen doen en dat hij opnieuw een engagement aangaat voor een bepaalde periode, niet alleen met God, maar ook met hen.
Overlijdens in Riemst.
Met de medewerking van
©2022 Mediahuis N.V.

source

Leave a Comment